Paarden

Coaching met paarden is het inzetten van paarden als hulpmiddel (spiegel) bij coachen. We doen een beroep op de natuur van het paard. Paarden zijn vluchtdieren en leven in kuddes ze communiceren non-verbaal, dit doen ze middels houding, gedrag en uitstaling. Door de ‘paardentaal’ te kennen, kan de reactie vertaald worden naar de persoon toe. Dit zorgt vaak al snel voor persoonlijke inzichten en laat het licht schijnen op een mogelijke belemmering. Het komt regelmatig voor dat iemand denkt het eigen thema te kennen, maar dat een dieperliggende oorzaak naar boven komt. Hierdoor ontstaat inzicht in de situatie en ervaar je ruimte en vrijheid om er op een andere manier naar te kijken.

Paarden laten zien wie we zijn. Mensen kunnen veel leren van de eerlijke en oprechte manier waarop paarden in het leven staan. Deze spiegelfunctie komt direct naar voren als we met een paard aan het werk gaan in de bak, onder het zadel of op de bok zitten. Een paard weet in een fractie van een seconde van alles over jou.

Geef je je positie snel op, heb je zin om leiding te geven, durf je een zachtere kant te laten zien, durf je de controle los te laten. Jezelf anders voordoen bij een paard heeft geen zin. Ze zijn sensibel, voelen angst, twijfel, onzekerheid, boosheid en irritatie. Als iemand angstig is zal het paard met angst reageren, is iemand niet kordaat dan zal het paard zijn eigen weg zoeken.

Door het werken met een paard kan er inzicht verkregen worden in persoonlijk leiderschap, samenwerkingsvaardigheid en werkelijke samenwerkingsbereidheid. Paarden herkennen een leider direct. Het zijn kudde dieren om te overleven hebben ze een sterke leider nodig. Een zwakke leider betekend moeilijk of niet overleven. Door een paard in te zetten, door contact te laten maken, door te kijken naar de spiegel die ons wordt voorgehouden, is het goed mogelijk naar ons zelf te kijken. Om ons zelf beter te leren kennen. Dit kan waardevol zijn voor het functioneren binnen een team.