Coaching

In teamverband werkt coachen met paarden op individueel niveau van de teamleden, maar daarnaast ook op de relaties tussen de teamgenoten. De coach begeleidt het geheel en de teamleden hoeven hierbij niet al te veel te praten. Door het zien het paard doet en het voelen van de energie in de bak, krijgt ieder teamlid zélf inzichten in de situatie die je (onbewust) al lang hebt aangevoeld. Hierdoor ontstaat binnen het team ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en hiermee om te gaan. Mede omdat er tijdens de coaching niet veel gesproken hoeft te worden, wordt deze manier van werken door teams als zeer veilig ervaren. Onze coaching sessies kenmerken zich door het inzetten van coaching met paarden waar mogelijk en gewenst. Door eenmalig, of enkele malen, een sessie coaching met paarden in te zetten, werk je direct met de oorzaak van ‘dat wat moet of kan’. Zodoende kunnen we onze begeleiding aanzienlijk verkorten en toch de beste en meest duurzame resultaten halen om mensen op een goede en daadkrachtige manier op weg te helpen. Paardenkracht voor mensen is in die zin niets teveel gezegd.